บอกเลยถ้าไม่ดีจริง เราคงไม่เปิดอีกรอบ รอบนี้รอบสุดท้ายแล้ว!!!

ความสำเร็จของเรา ในคอร์สเรียนนี้ ในปีที่ผ่านมา