Spread the love

คอร์สเรียน ภาษาญี่ปุ่น


เริ่มสอนตั้งแต่ พื้นฐานหรือมีพื้นฐานมาแล้ว
สอนตัวอักษร คําศัพท์ ไวยากรณ์ ฝึกใช้รูปประโยค
สอนการอ่าน เขียน ฟัง พูด ด้วยรูปแบบการสอนที่เข้าใจง่าย และนำไปใช้งานได้จริง


ตารางเรียน คอร์สภาษาญี่ปุ่น