คอร์สเรียนที่น่าสนใจ ล่าสุด!!!

 

ตารางเรียนเทอม 2/2566 คลิก : https://chonlawat.com/term2-2566/

แผนที่การเดินทางมายัง CWD Tutor – กวดวิชาชลวัฒน์ คลิก : https://g.co/kgs/kRGUgu

Facebook คลิก : https://www.facebook.com/cwdtutor

Line Official Account คลิก : https://lin.ee/GeR3cPG

 

 

“คอร์สสอบเข้าหอวังนนท์ และ โรงเรียนสังกัด สพฐ.”

 • สรุปเนื้อหาสาระสำคัญและตะลุยโจทย์ทำข้อสอบย้อนหลังในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ซึ่งเป็น 5 วิชาหลักที่ใช้ในการสอบแข่งขัน
 • ห้องเรียนเล็กๆ คุณครูดูแลทั่วถึง
 • สอบถามรายละเอียดเพื่มเติม / สำรองที่นั่ง 
 • แอดไลน์คลิก https://lin.ee/GeR3cPG

โรงเรียนกวดวิชาชลวัฒน์ดอนเมืองรับสอนพิเศษ คณิต อังกฤษ วิทย์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ไทย สังคม จีน ญี่ปุ่น ทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลถึงวิชาพื้นฐานมหาวิทยาลัย รับติวทั้งเดี่ยวและกลุ่ม รับสอนทั้งแบบสดและออนไลน์

CWD Tutor รับสอนพิเศษ ติวสอบข้าราชการ สอบ ก.พ. TOEIC TOEFL GED IGCSE SAT IB A-Level IELTS CU-TEP / TU-GET

 

“คอร์สสอบเข้าหอวังนนท์รอบ IP/EP”

 • สรุปเนื้อหาสาระสำคัญและตะลุยโจทย์ทำข้อสอบย้อนหลังในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็น 3 วิชาหลักที่ใช้ในการสอบแข่งขันรอบห้องเรียนพิเศษ
 • ห้องเรียนเล็กๆ คุณครูดูแลทั่วถึง
 • สอบถามรายละเอียดเพื่มเติม / สำรองที่นั่ง
  แอดไลน์คลิก https://lin.ee/GeR3cPG
 • โรงเรียนกวดวิชาชลวัฒน์ดอนเมืองรับสอนพิเศษ คณิต อังกฤษ วิทย์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ไทย สังคม จีน ญี่ปุ่น ทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลถึงวิชาพื้นฐานมหาวิทยาลัย รับติวทั้งเดี่ยวและกลุ่ม รับสอนทั้งแบบสดและออนไลน์

  CWD Tutor รับสอนพิเศษ ติวสอบข้าราชการ สอบ ก.พ. TOEIC TOEFL GED IGCSE SAT IB A-Level IELTS CU-TEP / TU-GET

 

“คอร์สรวมวิชาหลัก ป.6”

 • ปูพื้นฐานและเพิ่มพูนทักษะความรู้ แก้โจทย์ปัญหา ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ซึ่งเป็น 5 วิชาหลักที่ใช้ในการสอบแข่งขัน
 • เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ “คอร์สสอบเข้า ม.1 หอวังนนท์และโรงเรียนสังกัด สพฐ.” และ “คอร์สสอบเข้าหอวังนนท์รอบ IP/EP”
 • ห้องเรียนเล็กๆ คุณครูดูแลทั่วถึง
 • สอบถามรายละเอียดเพื่มเติม / สำรองที่นั่ง
  แอดไลน์คลิก https://lin.ee/GeR3cPG
 • โรงเรียนกวดวิชาชลวัฒน์ดอนเมืองรับสอนพิเศษ คณิต อังกฤษ วิทย์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ไทย สังคม จีน ญี่ปุ่น ทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลถึงวิชาพื้นฐานมหาวิทยาลัย รับติวทั้งเดี่ยวและกลุ่ม รับสอนทั้งแบบสดและออนไลน์

  CWD Tutor รับสอนพิเศษ ติวสอบข้าราชการ สอบ ก.พ. TOEIC TOEFL GED IGCSE SAT IB A-Level IELTS CU-TEP / TU-GET

“คอร์สรวมวิชาหลัก ป.1 – 3”

 • ปูพื้นฐานเด็กเล็ก ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็น 3 วิชาหลักให้แข็งแรง ฝึกให้พร้อมรับการเรียนรู้ในวิชาอื่นๆต่อไป
 • ห้องเรียนเล็กๆ คุณครูดูแลทั่วถึง
 • สอบถามรายละเอียดเพื่มเติม / สำรองที่นั่ง
  แอดไลน์คลิก https://lin.ee/GeR3cPG
 • โรงเรียนกวดวิชาชลวัฒน์ดอนเมืองรับสอนพิเศษ คณิต อังกฤษ วิทย์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ไทย สังคม จีน ญี่ปุ่น ทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลถึงวิชาพื้นฐานมหาวิทยาลัย รับติวทั้งเดี่ยวและกลุ่ม รับสอนทั้งแบบสดและออนไลน์

  CWD Tutor รับสอนพิเศษ ติวสอบข้าราชการ สอบ ก.พ. TOEIC TOEFL GED IGCSE SAT IB A-Level IELTS CU-TEP / TU-GET

“คอร์สรวมวิชาหลัก ป.4 – 5”

 • ปูพื้นฐานและเพิ่มพูนทักษะความรู้ แก้โจทย์ปัญหา ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เตรียมพร้อมสู่การสอบแข่งขัน
 • ห้องเรียนเล็กๆ คุณครูดูแลทั่วถึง
 • สอบถามรายละเอียดเพื่มเติม / สำรองที่นั่ง
  แอดไลน์คลิก https://lin.ee/GeR3cPG
 • โรงเรียนกวดวิชาชลวัฒน์ดอนเมืองรับสอนพิเศษ คณิต อังกฤษ วิทย์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ไทย สังคม จีน ญี่ปุ่น ทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลถึงวิชาพื้นฐานมหาวิทยาลัย รับติวทั้งเดี่ยวและกลุ่ม รับสอนทั้งแบบสดและออนไลน์

  CWD Tutor รับสอนพิเศษ ติวสอบข้าราชการ สอบ ก.พ. TOEIC TOEFL GED IGCSE SAT IB A-Level IELTS CU-TEP / TU-GET

“คอร์สรวมวิชาหลัก ม.1-3”

 • ปูพื้นฐานและเพิ่มพูนทักษะความรู้ แก้โจทย์ปัญหา ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เตรียมพร้อมสู่การสอบแข่งขัน
 • ห้องเรียนเล็กๆ คุณครูดูแลทั่วถึง
 • สอบถามรายละเอียดเพื่มเติม / สำรองที่นั่ง
  แอดไลน์คลิก https://lin.ee/GeR3cPG
 • โรงเรียนกวดวิชาชลวัฒน์ดอนเมืองรับสอนพิเศษ คณิต อังกฤษ วิทย์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ไทย สังคม จีน ญี่ปุ่น ทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลถึงวิชาพื้นฐานมหาวิทยาลัย รับติวทั้งเดี่ยวและกลุ่ม รับสอนทั้งแบบสดและออนไลน์

  CWD Tutor รับสอนพิเศษ ติวสอบข้าราชการ สอบ ก.พ. TOEIC TOEFL GED IGCSE SAT IB A-Level IELTS CU-TEP / TU-GET

 

คอร์สภาษาอังกฤษ “Basic Phonics”

คอร์สเรียนที่จะช่วยแก้ปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกของเด็กไทย

 • เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ยังอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกหรือผสมคำไม่เป็น
 • ช่วยสร้างพื้นฐานการอ่าน โดยน้องๆจะได้เรียนรู้วิธีการอ่านคำตามตัวอักษรและเสียงของแต่ละตัวอักษร ได้เรียนรู้วิธีการอ่านคำตั้งแต่เบื้องต้น เช่น เสียงของสระ และการผสมเสียงของตัวอักษร
 • ได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและตัวอักษร ทำให้น้องๆ เข้าใจวิธีการอ่านและสะกดคำได้มากขึ้น
 • ได้ลองฝึกอ่านภาษาอังกฤษโดยออกเสียงอย่างถูกต้อง ช่วยลดความสับสนในการอ่านและสะกดคำ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการอ่าน เพราะเมื่อน้องๆ ได้เรียนรู้วิธีการอ่านคำด้วย Phonics และสามารถอ่านได้ตามต้องการ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการอ่าน ทำให้เพลิดเพลินกับการอ่านภาษาอังกฤษมากขึ้น
 • ได้เปิดประสบการณ์การอ่านหนังสือและข้อมูลใหม่ๆ: เมื่อน้องๆอ่านภาษาอังกฤษออก ก็จะสามารถอ่านหนังสือและเนื้อหาอื่นๆ ที่น่าสนใจได้มากขึ้น จะมีโอกาสได้พบเจอคำศัพท์ใหม่ๆ และเข้าถึงข้อมูลที่น่าสนใจในโลกภาษาอังกฤษได้มากยิ่งขึ้น

คอร์สภาษาอังกฤษ “Basic Phonics” จึงเป็นทางเลือกที่ดีในการสนับสนุนและสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงในการอ่านภาษาอังกฤษให้กับเด็ก อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเพลิดเพลินและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอีกด้วย

 • ห้องเรียนเล็กๆ คุณครูดูแลทั่วถึง
 • สอบถามรายละเอียดเพื่มเติม / สำรองที่นั่ง
  แอดไลน์คลิก https://lin.ee/GeR3cPG
 • โรงเรียนกวดวิชาชลวัฒน์ดอนเมืองรับสอนพิเศษ คณิต อังกฤษ วิทย์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ไทย สังคม จีน ญี่ปุ่น ทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลถึงวิชาพื้นฐานมหาวิทยาลัย รับติวทั้งเดี่ยวและกลุ่ม รับสอนทั้งแบบสดและออนไลน์

  CWD Tutor รับสอนพิเศษ ติวสอบข้าราชการ สอบ ก.พ. TOEIC TOEFL GED IGCSE SAT IB A-Level IELTS CU-TEP / TU-GET

 

“คอร์สเรียนภาษาไทยสำหรับเด็กเล็ก” เหมาะสำหรับ

 • เด็กที่ยังอ่านภาษาไทยไม่ออกหรือไม่คล่อง เขียนไม่ได้ ผสมคำไม่เป็น เรียนวิชาอื่นก็ไม่เข้าใจ เพราะ อ่านหนังสือไม่ออก
 • คณิตก็ต้องอ่านโจทย์ วิทย์ก็ต้องอ่านเนื้อหา ภาษาอังกฤษก็ต้องจดคำแปล แต่เด็กยังอ่านภาษาไทยไม่ออกและเขียนไม่ได้เลยทำไงดีคะคุณครู
 • CWD Tutor-กวดวิชาชลวัฒน์ดอนเมืองมีคุณครูที่มีประสบการณ์สอนเด็กเล็กโดยเฉพาะ โดยจะเริ่มต้นสอนใหม่ตั้งแต่การผสมคำ อ่านออกเสียง การสะกดให้ถูกหลักภาษาไทย เตรียมความพร้อมสู่การต่อยอดในวิชาอื่น
 • คุณครู ดูเเลใกล้ชิด มีจิตวิทยาการสอนให้เด็กสนใจ สอนด้วยความใส่ใจ

 “คอร์สเรียนภาษาไทยสำหรับเด็กเล็ก” จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงในการอ่านภาษาไทยให้กับเด็กๆ เพื่อที่จะต่อยอดไปใช้ในการเรียนวิชาอื่นต่อไป

 • ห้องเรียนเล็กๆ คุณครูดูแลทั่วถึง
 • สอบถามรายละเอียดเพื่มเติม / สำรองที่นั่ง
  แอดไลน์คลิก https://lin.ee/GeR3cPG
 • โรงเรียนกวดวิชาชลวัฒน์ดอนเมืองรับสอนพิเศษ คณิต อังกฤษ วิทย์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ไทย สังคม จีน ญี่ปุ่น ทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลถึงวิชาพื้นฐานมหาวิทยาลัย รับติวทั้งเดี่ยวและกลุ่ม รับสอนทั้งแบบสดและออนไลน์

  CWD Tutor รับสอนพิเศษ ติวสอบข้าราชการ สอบ ก.พ. TOEIC TOEFL GED IGCSE SAT IB A-Level IELTS CU-TEP / TU-GET

“คอร์สคณิตศาสตร์ ป.1 – 6”

คอร์สเรียนที่จะช่วยปูพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์แบบเน้นๆ ให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 จนถึง ป.6 ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการวิเคราะห์โจทย์เพื่อแก้ปัญหา หัวข้อในการเรียนจะแยกตามสาระความรู้ต่างๆ ที่น้องๆ ควรรู้ พร้อมทั้งเทคนิคการแก้ปัญหาในรูปแบบต่างๆ รวมถึงฝึกทำโจทย์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่คอร์สสอบเข้า ม.1

 • ห้องเรียนเล็กๆ คุณครูดูแลทั่วถึง
 • สอบถามรายละเอียดเพื่มเติม / สำรองที่นั่ง
  แอดไลน์คลิก https://lin.ee/GeR3cPG
 • โรงเรียนกวดวิชาชลวัฒน์ดอนเมืองรับสอนพิเศษ คณิต อังกฤษ วิทย์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ไทย สังคม จีน ญี่ปุ่น ทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลถึงวิชาพื้นฐานมหาวิทยาลัย รับติวทั้งเดี่ยวและกลุ่ม รับสอนทั้งแบบสดและออนไลน์

  CWD Tutor รับสอนพิเศษ ติวสอบข้าราชการ สอบ ก.พ. TOEIC TOEFL GED IGCSE SAT IB A-Level IELTS CU-TEP / TU-GET

 

“Private Course ระดับประถมปลาย”

 • ปูพื้นฐานและเพิ่มพูนทักษะความรู้ แก้โจทย์ปัญหา ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน คณิตศาสตร์เพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย  และ สังคมศึกษา เตรียมพร้อมสู่การสอบแข่งขัน
 • ห้องเรียนเล็กๆ คุณครูดูแลทั่วถึง
 • สอบถามรายละเอียดเพื่มเติม / สำรองที่นั่ง
  แอดไลน์คลิก https://lin.ee/GeR3cPG
 • โรงเรียนกวดวิชาชลวัฒน์ดอนเมืองรับสอนพิเศษ คณิต อังกฤษ วิทย์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ไทย สังคม จีน ญี่ปุ่น ทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลถึงวิชาพื้นฐานมหาวิทยาลัย รับติวทั้งเดี่ยวและกลุ่ม รับสอนทั้งแบบสดและออนไลน์

  CWD Tutor รับสอนพิเศษ ติวสอบข้าราชการ สอบ ก.พ. TOEIC TOEFL GED IGCSE SAT IB A-Level IELTS CU-TEP / TU-GET

 

“Private Course ระดับมัธยมต้น”

 • ปูพื้นฐานและเพิ่มพูนทักษะความรู้ แก้โจทย์ปัญหา ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน คณิตศาสตร์เพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย  และ สังคมศึกษา เตรียมพร้อมสู่การสอบแข่งขัน
 • ห้องเรียนเล็กๆ คุณครูดูแลทั่วถึง
 • สอบถามรายละเอียดเพื่มเติม / สำรองที่นั่ง
  แอดไลน์คลิก https://lin.ee/GeR3cPG
 • โรงเรียนกวดวิชาชลวัฒน์ดอนเมืองรับสอนพิเศษ คณิต อังกฤษ วิทย์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ไทย สังคม จีน ญี่ปุ่น ทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลถึงวิชาพื้นฐานมหาวิทยาลัย รับติวทั้งเดี่ยวและกลุ่ม รับสอนทั้งแบบสดและออนไลน์

  CWD Tutor รับสอนพิเศษ ติวสอบข้าราชการ สอบ ก.พ. TOEIC TOEFL GED IGCSE SAT IB A-Level IELTS CU-TEP / TU-GET

“Private Course ระดับมัธยมปลาย”

 • ปูพื้นฐานและเพิ่มพูนทักษะความรู้ แก้โจทย์ปัญหา ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย  และ สังคมศึกษา ขอบข่ายเนื้อหาอิงตามหลักสูตรของแต่ละสายการเรียนเพื่อเตรียมพร้อมสู่การสอบแข่งขัน
 • ห้องเรียนเล็กๆ คุณครูดูแลทั่วถึง
 • สอบถามรายละเอียดเพื่มเติม / สำรองที่นั่ง
  แอดไลน์คลิก https://lin.ee/GeR3cPG
 • โรงเรียนกวดวิชาชลวัฒน์ดอนเมืองรับสอนพิเศษ คณิต อังกฤษ วิทย์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ไทย สังคม จีน ญี่ปุ่น ทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลถึงวิชาพื้นฐานมหาวิทยาลัย รับติวทั้งเดี่ยวและกลุ่ม รับสอนทั้งแบบสดและออนไลน์

  CWD Tutor รับสอนพิเศษ ติวสอบข้าราชการ สอบ ก.พ. TOEIC TOEFL GED IGCSE SAT IB A-Level IELTS CU-TEP / TU-GET

“Private Course ระดับมหาวิทยาลัย

มัดรวมวิชาตัวตึงของน้องๆนิสิต ปี1 ปี2 ทั้ง

-แคลคูลัส1,2

ฟิสิกส์1,2

-เคมีทั่วไป1,2

-เคมีอินทรีย์ 1,2,3

-เคมีอนินทรีย์

-เคมีวิเคราะห์

พาทำโจทย์ใน textbook อิงเนื้อหาตาม Course Syllabus ของนิสิตแต่ละมหาวิทยาลัย

 • โรงเรียนกวดวิชาชลวัฒน์ดอนเมืองรับสอนพิเศษ คณิต อังกฤษ วิทย์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ไทย สังคม จีน ญี่ปุ่น ทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลถึงวิชาพื้นฐานมหาวิทยาลัย รับติวทั้งเดี่ยวและกลุ่ม รับสอนทั้งแบบสดและออนไลน์

  CWD Tutor รับสอนพิเศษ ติวสอบข้าราชการ สอบ ก.พ. TOEIC TOEFL GED IGCSE SAT IB A-Level IELTS CU-TEP / TU-GET

“Private Course สำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป”

 • ปรับพื้นฐาน เน้นการนำไปใช้งานสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป
 • สอบถามรายละเอียดเพื่มเติม / สำรองที่นั่ง
  แอดไลน์คลิก https://lin.ee/GeR3cPG
 • โรงเรียนกวดวิชาชลวัฒน์ดอนเมืองรับสอนพิเศษ คณิต อังกฤษ วิทย์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ไทย สังคม จีน ญี่ปุ่น ทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลถึงวิชาพื้นฐานมหาวิทยาลัย รับติวทั้งเดี่ยวและกลุ่ม รับสอนทั้งแบบสดและออนไลน์

  CWD Tutor รับสอนพิเศษ ติวสอบข้าราชการ สอบ ก.พ. TOEIC TOEFL GED IGCSE SAT IB A-Level IELTS CU-TEP / TU-GET

โปรโมชันพิเศษ

 เมื่อสมัครเรียนผ่านทางไลน์

 

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

ทดลองเรียนฟรีกับชลวัฒน์ 

รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก

บรรยากาศความสุข สนุกสนาน แฝงไปด้วยความรู้ จากโรงเรียนกวดวิชาชลวัฒน์

ความภาคภูมิใจของเรา โรงเรียนกวดวิชาชลวัฒน์

   อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ คนเก่งของเรา น้องอะหมัด ปิยะสิน นักเรียนโรงเรียนกวดวิชาชลวัฒน์ สอบติดอันดับ 1 Gifted โรงเรียน หอวัง นนทบุรี อยากเป็นที่ 1 แบบนี้ รีบสมัครเรียนกับเรา โรงเรียนกวดวิชาชลวัฒน์

โทร.092-265-9039 Line:@chonlawat

 

โรงเรียนกวดวิชาชลวัฒน์ (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)
กวดวิชาดอนเมือง กวดวิชาย่านดอนเมือง คอร์สติวเข้า ม.1

เรียนคณิตศาสตร์ที่ไหนดีในดอนมือง
เรียนวิทยาศาสตร์ที่ไหนดีในดอนมือง
เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดีในดอนมือง
เรียนฟิสิกส์ที่ไหนดีในดอนมือง
เรียนเคมีที่ไหนดีในดอนมือง
เรียนชีวะที่ไหนดีในดอนมือง
เรียนภาษาไทยที่ไหนดีในดอนมือง
เรียนสังคมที่ไหนดีในดอนมือง
เรียนโทอิคที่ไหนดีในดอนมือง
เรียนToeicที่ไหนดีในดอนมือง
ติวเตอร์สอนคณิตศาสตร์ในดอนมือง
ติวเตอร์สอนวิทยาศาสตร์ในดอนมือง
ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษในดอนมือง
ติวเตอร์สอนฟิสิกส์ในดอนมือง
ติวเตอร์สอนเคมีในดอนมือง
ติวเตอร์สอนชีวะในดอนมือง
ติวเตอร์สอนภาษาไทยในดอนมือง
ติวเตอร์สอนสังคมในดอนมือง
ติวเตอร์สอนToeicในดอนมือง
กวดวิชาในดอนเมือง
กวดวิชาใกล้ฉัน
เรียนพิเศษดอนเมือง
เรียนพิเศษใกล้ฉัน
ติวเตอร์ดอนเมือง
ติวเตอร์ใกล้ฉัน
🌟 โทรมาปรึกษาให้คุณครูแนะแนวช่วยวางแผนการเรียนก่อนก็ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
💙โรงเรียนกวดวิชาชลวัฒน์ดอนเมืองรับสอนพิเศษ คณิต อังกฤษ วิทย์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ไทย สังคม จีน ญี่ปุ่น ทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลถึงวิชาพื้นฐานมหาวิทยาลัย รับติวทั้งเดี่ยวและกลุ่ม รับสอนทั้งแบบสดและออนไลน์
💙 รับสอนพิเศษ ติวสอบข้าราชการ สอบ ก.พ. TOEIC
.
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง มารีสวรรค์ โรงเรียนหอวังนนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบนนท์ โรงเรียนอัมพรไพศาล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา โรงเรียนเปรมประชา โรงเรียนพหลโยธินพ่วงเจริญอุปภัมถ์ โรงเรียนวัดเวฬุวนารามสินทรัพย์อนุสรณ์
โรงเรียนประชาอุทิศ โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา โรงเรียนวัดดอนเมืองทหารอากาศอุทิศ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
โรงเรียนสีกันวัฒนานันท์อุปถัมภ์ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง โรงเรียนกรุงเทพวิเทศศึกษา อนุบาลเกษร 
โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ศึกษา โรงเรียนเจริญวิทยศึกษา โรงเรียนอนุบาลธรรมาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลธนินทร
โรงเรียนอนุบาลดอนเมืองบริรักษ์ โรงเรียนธนินทรวิทยา โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยเพลิน โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ Harrow International School Bangkok