Spread the love

โรงเรียนกวดวิชาชลวัฒน์ (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา โรงเรียนกวดวิชาชลวัฒน์ ตามตำแหน่งงาน  ดังต่อไปนี้


1. ติวเตอร์ / อาจารย์สอนพิเศษ วิชา ภาษาจีน

คุณสมบัติ:
เพศ: ชาย/หญิง
การศึกษา: ระดับปริญญาตรี  ทางด้านภาษาจีน
 หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
บุคคลิกภาพ: รักการสอน  สอนสนุก  มีความรู้เรื่อง
ที่สอนเป็นอย่างดี  มีวิธีการสอนจากเรื่องที่ยากให้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายๆ

2. ติวเตอร์ / อาจารย์สอนพิเศษ วิชา ภาษาอังกฤษ
คุณสมบัติ:
เพศ: ชาย/หญิง
การศึกษา: ระดับปริญญาตรี  ทางด้านภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
บุคคลิกภาพ: รักการสอน  สอนสนุก  มีความรู้เรื่องที่สอนเป็นอย่างดี  มีวิธีการสอนจากเรื่องที่ยากให้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายๆ

3. ฝ่ายการตลาด / ประชาสัมพันธ์ (Marketing / Public Relation)

คุณสมบัติ :
เพศ: ชาย/หญิง  
การศึกษา: ระดับ  ปวช.  หรือปวส.  หรือ ป.ตรี  ทางด้านการขาย  การตลาด  บริหารธุรกิจ  สามารถทำงานเต็มเวลาทั้งในและนอกสถานที่ได้
ลักษณะงาน:
ติดต่อ  ประสานงาน  ประชาสัมพันธ์โรงเรียน  แนะแนวการศึกษาต่อ  Presentตามโรงเรียน แจกใบปลิวประชาสัมพันธ์  หาสถานที่ติดป้ายประกาศ  ประชาสัมพันธ์โรงเรียนตามสื่อออนไลท์ เว็
บ บล๊อค ต่างๆ

4. พนักงานแจกใบปลิว
คุณสมบัติ :
เพศ: ชาย/หญิง  

การศึกษา: ระดับ  ปวช. ขึ้นไป สามารถทำงานนอกสถานที่ได้
ลักษณะงาน:
แจกใบปลิวประชาสัมพันธ์  หาสถานที่ติดป้ายประกาศ  ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ติดต่อ
โรงเรียนกวดวิชาชลวัฒน์ (ถ.สรงประภา ดอนเมือง ตรงข้ามสนามบินดอนเมือง)

เลขที่ 307
 ถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร Tel: 092-265-9039 , 080-593-9155