ติวเข้มเนื้อหาเทอม 2 เน้นเพื่อทำคะแนนที่โรงเรียนให้ได้เกรดสูงสุด

? สรุปเนื้อหาเข้มข้น เจาะประเด็นที่ใช้สอบ

? เทคนิคเหนือชั้น ทำโจทย์ยาก ให้เป็นเรื่องง่าย

          ประถมศึกษาปีที่ 1-3

         

          ประถมศึกษาปีที่ 4-6

 

          มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (วันธรรมดา)

 

          มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (วันหยุด)

         

          มัธยมศึกษาปีที่ 4-5