คอร์สเรียน ภาษาจีน

      สอนโดยอาจารย์ เจ้าของภาษาจากสาธารณะรัฐประชาชนจีน รับรองผู้เรียนจะได้สนทนากับเจ้าของภาษาได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งได้เรียนรู้หลักไวยากรณ์ต่างๆ ของภาษาจีน เริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานหรือมีพื้นฐานแล้ว เน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นสอนให้เข้าใจง่าย สนุก และสามารถนำไปใช้ได้จริง

Level 1 – Level 4 (เหมาะสำหรับนักเรียน ม.4)
เรียนพื้นฐานภาษาจีน พยัญชนะ สระวรรณยุกต์ ไวยากรณ์
ประโยคและคำศัพท์เบื้องต้น เช่น ในเรื่องของการทำความรรู้จัก เรื่องครอบรัว การถามทาง การซื้อของ และเรื่องทั่วๆไป
Level 5 – Level 8 (เหมาะสำหรับนักเรียน ม.5)
เน้นในเรื่องของไวยากรณ์และคำศัพท์ทางภาษาจจีนในระดับที่สามารถนำไปใช้สอบ PAT ได้
Level 9 – Level 12 (เหมาะสมสำหรับนักเรียน ม.6)
เรียน PAT เพื่อใช้ในการเตรียมสอบ ฝึกทำโจทย์อย่างเข้มข้น เน้นในเรื่องไวยากรณ์และคำศัพท์

ตารางเรียน คอร์สเรียน ภาษาจีน

 

#เรียนภาษาจีน

#ภาษาจีนเบื้องต้น

#เรียนภาษาจีน ดอนเมือง