หากคุณมีปัญหาเหล่านี้

– เรียน online ที่โรงเรียนไม่เข้าใจ
– ทำข้อสอบไม่ได้
– ไม่กล้าถามอาจารย์
– เพื่อนในห้องเรียนเยอะ
– สอบได้คะแนนไม่ดี

ให้เราช่วยแก้ปัญหา
– เรียนตัวต่อตัวกับอาจารย์ที่เก่ง
– ดูแลใกล้ชิด
– ถามได้ตลอดเวลา
– ไม่เข้าใจอธิบายใหม่

 

สนใจดูรายละเอียดตารางเรียนเพิ่มเติม คลิกที่นี่